Zdravý chrbát

SM – systém je originálna metodika ako liečiť poruchy chrbtice, ale hlavne ako im predchádzať dostatočnou regeneráciou a pravidelným cvičením. Je to metodika MUDr. Smíška, ktorý sa tejto problematike venuje už 30 rokov. Je to cvičenie so špeciálne upravenými lanami, balančnými podložkami. 
Tieto kurzy vedie lektorka, ktorá u tohto odborníka absolvovala kurzy a naďalej s ním spolupracuje.
Pre bližšie zoznámenie sa s týmto systémom odporúčame navštíviť www.smsystem.cz.

Zdá sa nám zbytočné rozpisovať sa na našej stránke, keď tam máte všetko dopodrobna vysvetlené .
Tento druh cvičenia je vhodný aj pre vrcholových športovcov

Máme vynikajúce výsledky s týmto cvičením. Už vo veľmi krátkom čase prichádza k zlepšeniu a tým aj úľave od bolesti. Nesľubujeme zázračné vyliečenia len tak, je potrebné sa venovať cvičeniu denne.

Volajte: 0907 980 968

Termín: individuálne po dohovore        

​Cenník

Druhy kurzov

1. Individuálny
10 x – pri individuálnom cvičení sa učíte základy pohybu, zlepšuje sa kvalita cvikov a upresňujú detaily. V tejto časti cvičiteľ pracuje s každým klientom individuálne, opravuje a upozorňuje na chyby , ktoré klient robí pri cvičení. Vypracuje individuálny plán každého klienta.Táto časť kurzu je povinná, nakoľko učí základom a detailom cvičenia. Max. počet ľudí – 2 osoby.


2. Skupinový
10 x – v tejto časti cvičenia opakujeme, pohyb automatizujeme. Cvičiteľ upozorňuje na chyby pri cvičení, napráva, opravuje, dáva odporúčania.

Metodika kurzov je vypracovaná plne v súlade s odporúčaním autora tohto originálneho cvičenia.

 

Termíny: je potrebné sa telefonicky dohodnúť 0907 980 968